ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Robert Kurosz

W sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pt. "Budowa zadaszenia boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu"..

W treści interpelacji: zapytanie dotyczące terminów rozpoczęcia zadania oraz jego przygotowania do realizacji.