ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Robert Kurosz

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu kształcący się w zawodzie technik informatyk organizują I Sandomierski Turniej E-Sportowy, który odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2016r.

E-Sport? Dlaczego na to postawiliśmy? E-Sport staje się coraz bardziej popularny w środowisku młodzieży, począwszy od spotkań towarzyskich, kończąc na turniejach ogólnoświatowych. E-sport staje się swego rodzaju dyscypliną sportową. Chcieliśmy zorganizować taki turniej w naszym mieście i udało się dzięki pomocy dyrekcji oraz nauczycieli. Na I Sandomierskim Turnieju E-Sportowym bój stoczą 24 drużyny o to, która z nich jest najlepsza. Uczestnicy turnieju są uczniami gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, a nawet studentami.

Wszystkie informacje dotyczące turnieju: regulamin, harmonogram rozgrywek i ich przebieg możecie na bieżąco śledzić na Facebooku https://www.facebook.com/events/113708689023044/ Lajkucie nasze wydarzenie, komentujcie posty i zdjęcia, zapraszajcie do polubienia także znajomych.

Serdecznie zapraszamy do kibicowania swoim faworytom!

Więcej informacji na stronie: https://sites.google.com/site/zstioaktualnosci/i-sandomierski-turniej-e-sportowy?pli=1


Robert Kurosz

Budżet Obywatelski jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Sandomierza na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań mieszczące się w kompetencjach gminy.
To środki pieniężne wyodrębniane w ramach budżetu Miasta Sandomierza przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych wybranych przez mieszkańców Sandomierza.

Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe zaangażowania mieszkańców w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra.
Cel ten ma prowadzić do aktywnego udziału w procesie opracowania budżetu, budowania więzi w lokalnej społeczności oraz przedstawienia mieszkańcom Sandomierza mechanizmów funkcjonowania Miasta.

Robert Kurosz

Miło mi Państwa poinformować, że trwają przygotowania do wyłonienia wykonawcy dla zadania: remont chodnika przy budynku Schinzla 11 oraz Hotelu Szpitalnego.

Zadanie powinno zostać zrealizowane do końca sierpnia 2016r.

Robert Kurosz

W miesiącu kwietniu rozebrano śmietnik naprzeciw Hotelu przy Szpitalu.
W miejsce po śmietniku zostanie zasadzona trawa.

Robert Kurosz

Burmistrz Sandomierza Marek Bronkowski wydał zarządzenie zakazujące organizowania objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt na terenach należących do miasta. Nie będzie też można promować tych wydarzeń w miejscach podległych urzędowi miasta.

Podobne zakazy wprowadzono w ostatnim czasie m.in. w Warszawie, Słupsku, Wrocławiu, Poznaniu i Bydgoszczy.

Uzasadnienia takiej decyzji w zarządzeniu ze strony władz miasta Sandomierz brak.
O podjętej niedawno decyzji można przeczytać na stronach urzędu miasta. http://www.bip.um.sandomierz.pl/uchwaly/0732c20d3ff0630c37ab8f16bcde3bb3_1/zarzadzenie%20nr%2047.pdf

Zarządzenie zakazuje organizowania przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt na terenach należących do miasta, którymi gospodaruje Burmistrz Miasta Sandomierz.
Zgodnie z decyzją burmistrza nie będzie też można promować cyrków z udziałem zwierząt z wykorzystaniem majątku miasta oraz dystrybuować biletów na te wydarzenia zarówno w magistracie, jak i w jednostkach organizacyjnych miasta.

Zakaz nie dotyczy terenów prywatnych...

 

Robert Kurosz

Radni Miasta w Sandomierzu z tzw. "koalicji" nie zgodzili się na przekazanie oddziałowi paliatywnemu szpitala w Sandomierzu, części pieniędzy zaoszczędzonych, dzięki grupowemu zakupowi gazu. Projekt uchwały złożył burmistrz Marek Bronkowski. Według niego, w grę mogłoby wchodzić ok. 25 tysięcy złotych.

Zapraszamy do zapoznania się z audycją radiową przeprowadzoną przez Radio Kielce.

Pomysł negatywnie zaopiniowała komisja budżetu i finansów. Jak powiedział jej przewodniczący - Jacek Dybus, nie podano jaką sumę miasto miałoby przekazać na ten cel oraz jakiego sprzętu medycznego brakuje na oddziale.

Tymczasem, radny Zbigniew Rusak stwierdził, że dyskusja jest żenująca, m.in. ze względu na wysokość proponowanej kwoty. - Gdyby nie doszło do utworzenia grupy zakupowej, w ogóle nie byłoby tych pieniędzy, zła wola Rady jest karygodna - powiedział Zbigniew Rusak.

Radny Robert Kurosz poprosił radnych, aby pozytywnie zaopiniowali uchwałę intencyjną, która daje dobry przykład innym gminą zrzeszonym w grupie zakupowej.

Niektóre cytaty pochodzą z artykułów Radia Kielce.
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-39555
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-39550

Czy takie zachowanie radnych da pozytywny przykład innym ?

Robert Kurosz
Image
PŁUG ŚNIEŻNY

Zgłoszenie odśnieżenia ulicy należy dokonywać bezpośrednio u Straży Miejskiej w Sandomierzu pod numerem telefonu: 15 644-62-22 lub 15 644-01-26

Straż Miejska przekazuje następnie zlecenia odśnieżenia wybranego odcinka drogi do PGKIM.

Dodatkowo przypominamy że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) do obowiązków właścicieli, zarządców nieruchomości należy między innymi oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Robert Kurosz

24 stycznia o godz. 17:00 w Domu Katolickim odbędą się "Jasła sandomierskie", Wstęp wolny.

W rolach głównych wystąpią: Marek Bronkowski, Andrzej Gajewski, Katarzyna Zioło, Grażyna Łebek, Sylwia Rybacka, Katarzyna Kondziołka, Dominik Abłamowicz, Cezary Łutowicz, Paweł Wierzbicki, Wojciech Dumin, ks. Andrzej Rusak, Tomisław Giergiel, ks. Jerzy Dąbek, Józef Żuk, ks. Michał Mierzwa, Dominika Gefrerer, Robert Kurosz, Piotr Chojnacki.

Reżyseria, scenariusz, kostiumy i scenografia - Grażyna Milarska, muzyka - Jacek Kruk, światło i dźwięk - Marcin Kawecki, Paweł Bujak, Michał Andrys.

Podczas wydarzenia odbędzie się zbiórka na rzecz Sandomierskiego Przytuliska Bezdomnych Zwierząt. Mile widziane: karma sucha i mokra, kocyki, smycze, miski, obroże, zabawki.

 

Robert Kurosz

Zgodnie z opublikowaną przez Ministerstwo Zdrowia "Mapą potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób onkologicznych i chorób kardiologicznych" istnieje potrzeba stworzenia w Sandomierzu ośrodka radioterapii.

Zarząd województwa winien zatem umieścić budowę Zakładu Radioterapii w Kontrakcie Terytorialnym dla województwa świętokrzyskiego :) Inwestycje takie winny być sfinansowane z funduszy europejskich w obecnej perspektywie finansowej do roku 2020.

Ponadto uważam, że w programie rozwoju Polski Wschodniej powinien znaleźć się projekt "ponadregionalnego ośrodka usług medycznych", który winien zakładać m.in. budowę Sandomierskiego Oddziału Onkologii.

W opublikowanym przez ministerstwo dokumencie czytamy w m.in.: "W województwie świętokrzyskim w 2015 roku zainstalowane były 4 przyspieszacze liniowe (wszystkie w Kielcach). Zgodnie z modelem optymalizacji lokalizacji przyspieszaczy liniowych na lata 2016-2025 w roku 2025 w województwie świętokrzyskim powinno być zainstalowanych 6 przyspieszaczy liniowych (4 w Kielcach i 2 w Sandomierzu)".

 

Robert Kurosz

Dnia 29 grudnia zmarł ks. Łukasz Ciupa SAC. Ksiądz Łukasz posługiwał w parafii w Sandomierzu w latach 2009-2012 jako Wikariusz.

Ks. Łukasz Ciupa SAC – ur. w 1983r. w Warszawie, absolwent Wyższego  Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie. W 2009r. obronił tytuł magistra teologii z zakresu teologii moralnej na Uniwersytecie kard. Stefana

Wyszyńskiego w Warszawie. 16 maja 2009r. przyjął świecenia w stopniu prezbiteratu z rąk Metropolity Warszawskiego – abp. Kazimierza Nycza. Swoją pierwszą pracę duszpasterska na stanowisku wikariusza podjął w parafii Chrystusa Króla Jedynego Zbawiciela Świata w Sandomierzu w latach 2009- 2012. od 2012 roku student w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. w latach 2013-15 praca misyjna jako kapelan sióstr Pallotynek w Belize na Karaibach.

Robert Kurosz

29 grudnia od godz. 9:00 – ul. Pogodna, Miodowa, i Gierlachów ul. Główna od granic Sandomierza do Dorazu
30 grudnia od godz. 9:00 – Gierlachów Dalszy
2 stycznia od godz. 9:00 – Kamień Łukawski
4 stycznia od godz. 9:00 – ul. Lubelska bez bloków
5 stycznia od godz. 15:00 – ul. Lubelska bloki
7 stycznia od godz. 9:00 – ul. Spokojna, Panoramiczna i Młyńska
8 stycznia od godz. 9:00 – ul. Długa, Górna, Dobra, Czereśniowa i Ogrodnicza
9 stycznia od godz. 9:00 – ul. Tulipanowa i Gierlachów Bliższy
11 stycznia od godz. 9:00 – ul Nowa, Krukowska, Pallotyńska i Jaśminowa
12 stycznia od godz. 15:00 – ul. Krukowska Bloki
13 stycznia od godz. 9:00 – ul Głęboka, Lipowa i Sucharzowska
14 stycznia od godz. 9:00 – ul. Topolowa, Burka i Różana
15 stycznia od godz. 9:00 – ul. Akacjowa, Gołębicka i Wierzbowa
16 stycznia od godz. 9:00 – ul. Kwiatkowskiego, Milberta domy i Tkacza
18 stycznia od godz. 15:00 – ul. Mokoszyńska
19 stycznia od godz. 15:00 – ul. Schinzla 11 z hotelem i domy
20 stycznia od godz. 15:00 – ul. Milberta 6
21 stycznia od godz. 15:00 – ul. Milbeta 8
22 stycznia od godz. 15:00 – ul. Milberta 7, Schinzla 1
23 stycznia od godz. 9:00 – Milberta 2, 2a i 4 Schinzla 3
25 stycznia – zgłoszenia

Robert Kurosz

Dwa koncerty odbędą się w ramach tegorocznej Sandomierskiej Kolędy. Pierwszy w niedzielę 27. grudnia o godz. 17.00 w Domu Katolickim, drugi - w niedzielę 3. stycznia o godz. 17.00 w Centrum Rekreacji MOSiR. Najpiękniejsze kolędy zaprezentują: Sandomierska Orkiestra Dęta, Sandomierskie Studio Piosenki oraz formacja Sando All Stars.

Robert Kurosz

Uchwałą nr 83/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 28 października 2015r stwierdzono nieważność uchwały XVII/148/2015r Rady Miasta Sandomierz.

Od samego początku Radni Robert Kurosz i Zbigniew Rusak informowali, że opłata nie ma większego sensu (wg nas więcej kosztuje obsługa opłaty, niż ewentualne wpływy z niej samej). Wskazywaliśmy również wiele innych uchybień, jednak nas nie posłuchano.
Uchwale byliśmy przeciwni, RIO podzieliło nasze zdanie. Mam nadzieję że raz na zawsze temat zostanie zakończony.

Proszę zwrócić uwagę na zapis uchwały: "Na terenie miasta Sandomierza wprowadza się opłatę od osób fizycznych posiadających psy"

Więcej na http://bip.kielce.rio.gov.pl/temp/zdjecia_art/2719/83-2015.pdf

Robert Kurosz

Caritas w Polsce po raz 22. rozpoczyna Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Każdego roku, na milionach stołów wigilijnych w Polsce płonie świeca Caritas. Dzięki niej corocznie dziesiątki tysięcy dzieci z ubogich rodzin otrzymuje dożywianie, wsparcie edukacyjne oraz letni wypoczynek. Ponadto 10 groszy z każdej świecy przeznaczane jest na pomoc dzieciom z zagranicy, w tym roku wsparciem zostaną objęte dzieci syryjskie.

Świece i opłatek dostępne w każdej parafii, jak również u osób wspierających tą akcję na terenie całego Sandomierza.

Sens akcji WDPD polega nie na „sprzedawaniu” świec ale ich rozprowadzaniu w parafiach za umowną kwotę, która nie stanowi „ceny” świecy ale wysokość wsparcia dla wszystkich akcji krajowych i zagranicznych prowadzonych w ramach tej akcji. Po odliczeniu kosztów związanych z produkcją i dystrybucją świec, pozostające środki są dzielone częściowo na potrzeby Caritas w danej parafii a częściowo na Caritas w danej diecezji. Dlatego każda rodzina czy indywidualna osoba nabywająca świece ma pewność, że ofiara, którą przy tej okazji składa, zostanie przeznaczona na pomoc nie bliżej nieokreślonym osobom gdzieś „w świecie”, ale najbardziej potrzebującym w swojej parafii i diecezji. Jest to zatem dodatkowa okazja do wsparcia dzieła charytatywnego przez tych, którym obowiązki wynikające z wykonywania zawodu, opieki nad rodziną i domem nie pozwalają na osobiste zaangażowanie się w pomoc potrzebującym we własnej wspólnocie parafialnej.

Robert Kurosz

W najbliższy czwartek 19 listopada o godz 14:00 w ratuszu zostaną wyłożone projekty studentów Politechniki Świętokrzyskiej biorące udział w konkursie na koncepcję zagospodarowania Placu 3 Maja.

Ciekawskich zapraszam :)

Robert Kurosz
Image
Listopad w kinie Starówka

W listopadzie Kino Starówka ma dla Państwa niezwykłe produkcje, bijące w ostatnich tygodniach rekordy popularności. Wśród nich „Demon” zmarłego tragicznie Marcina Wrony,druga część „Listów do M.” czy też najnowsze przygody najsłynniejszego agenta Jej Królewskiej Mości Jamesa Bonda. Będzie też coś dla tych, którzy lubią się bać a najmłodsi wybiorą się w podróż do Hotelu Transylwania.