ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Robert Kurosz

Od dłuższego czasu poszukujemy najbardziej ekonomicznego rozwiązania problemu przejścia po płytach betonowych od Milberta 8 w kierunku Szpitala (funduszy praktycznie brak).

Informuję, że na dzień dzisiejszy przejście to leży na działkach należących do:

1. Powiatu Sandomierskiego, działka: 934/73
2. Zakład gazowniczy, działka: 934/15

Nie jest więc prawdą, że działki te należą do Gminy Miejskiej Sandomierz tak jak to sugerują niektóre osoby.

W związku z zawiłym procesem (działka zakładu gazowniczego) na dzień dzisiejszy jedynym udogodnieniem, które może zostać wykonane jest uzupełnienie ubytków ziemi i zasianie trawy.
Największym problemem na drodze uregulowania tego przejścia są instalacje podziemne znajdujące się w okolicach stacji TRAFO.
Aby móc skutecznie wybudować chodnik należy wszelkie kable energetyczne odpowiednio zabezpieczyć... 

Szansą na uregulowanie tej sprawy jest załatwienie wszelkich niezbędnych uzgodnień z właścicielami gruntów (ewentualne przejęcie działek) - nie da się tu przewidzieć okresu. 
Zaznaczam, że zarówno budowa chodnika jak i ewentualnej drogi pożarowej dla Schinzla 7 i Milberta 8 wymaga uzyskania pozwolenia na budowę! (to nie jest proste).

Z mojej strony będę szukał innych możliwości rozwiązania tego problemu, jednak zaznaczam jak na wstępie - działki te nie są własnością miasta, więc proszę wszystkich o wyrozumiałość - szukam sposobu, mogę go nie znaleźć...

Robert Kurosz

Miło mi poinformować, że dzięki decyzji radnych miasta Sandomierz wygospodarowane zostało 160tys. zł na utwardzenie placu targowego przy ulicy Przemysłowej tuż obok stacji ORLEN.

Jest to pokłosie interpelacji (apeli) radnych miasta oraz interpelacji Zbigniewa Rusaka w sprawie wykorzystania płyt JOMBA do utwardzenia placu targowego.

Dziękujemy burmistrzowi miasta za podjęcie się realizacji tego zadania, tak ważnego dla osób handlujących przy ulicy Przemysłowej.

Robert Kurosz

Batalia o chodniki wciąż trwa.
Gmina Miejska Sandomierz - burmistrz Marek Bronkowski wystąpił do GDDKiA z porozumieniem, które ma na celu wykonanie niektórych odcinków chodnika przez miasto w ramach środków z UE

Robert Kurosz – ciągle monitoruję w GDDKiA (pisma) i jeżdżę na spotkania poświęcone bezpieczeństwu na drogach w województwie świętokrzyskim docierając do najważniejszych osób odpowiedzialnych za realizację inwestycji drogowych.

Wspólnie – jeszcze w 2015r. planuję zorganizować spotkanie Radnych Miejskich z przedstawicielami GDDKiA, aby omówić koncepcję projektu ciągów pieszych, który będzie w tym roku realizowany.

W budżecie miasta na 2015r. przewidziane jest ok. 80tys. zł na zaprojektowanie ciągów pieszych, mam nadzieję, że niektóre z tych ciągów dzięki porozumieniu zawartym z GDDKiA będzie realizowana właśnie wzdłuż obwodnicy miasta.

To nie jest tak, że nic się nie robi… budżet inwestycyjny miasta na 2016r. w większości przypadków będzie podporządkowany realizacji projektów z UE. Staramy się wybierać najlepsze możliwe rozwiązania zaspokajające najpilniejsze potrzeby miasta. Czekają nas duże wyzwania związane z realizacją wielu nowych zadań inwestycyjnych.
Jednocześnie przypominam, że należy pilnować ważnych wg Państwa spraw – proszę o wszelkie uwagi dotyczące wyglądu i inwestycji na osiedlu KRUKÓW.

Robert Kurosz

Wreszcie doczekaliśmy się prac mających na celu poprawę chodników na ulicy Pallotyńskiej.

Juz nieługo rozpocznie się przekładanie kostki brukowej.

Burmistrz tak jak obiecał realizuje zadanie - za co Bardzo Dziękuję w imieniu mieszkańców.

W załączeniu odpowiedź na interpelację 8_2015_IX

Robert Kurosz

Oferta na wykonanie monitoringu dla Wspólnot mieszkaniowych Milberta oraz Schiznla w Sandomierzu.

Zainteresowanych prezesów bloków proszę o KONTAKT !!! Monitoring ma być dla naszego bezpieczeństwa - lepiej dmuchać na zimne niż płakać po szkodzie.

Podłączenie się do monitoringu osiedlowego z możliwością wpięcia do zasobów Policji, a także rejestrowanie kilkunastu kamer na bieżąco, na Naszym osiedlu poprawi bezpieczeństwo, kulturę, odstraszając ludzi o złych zamiarach.

Dzięki monitorowaniu całego osiedla a nie pojedynczego obiektu, mamy możliwość skutecznego wykrycia sprawcy zdarzenia.
Monitoring będzie obejmował:
- Boki bloków
- Wejścia do klatek
- Parkingi
- Wjazdy Projekt wykonania przewiduje:

1. Wkopanie słupów koloru białego (wys: 6,5m)w miejscach najlepszej widoczności
2. Dokopanie okablowania w ziemi do słupów
3. Zbieg okablowania w centralny punkt do rejestratora
4. Możliwość wglądu online dla autoryzowanych dowodem osobistym osób 16 kamer rozdzielczości FULL HD obejmujących całe osiedle: parkingi, chodniki, boki bloków, wejścia klatkowe, dojścia do bloków, przygotowanie monitoringu (okablowanie) dla nowego PLACU ZABAW!

Serwis:

w tym: serwis gwarancyjny producenta, obsługa monitoringu,
Serwis miesięczny:  - ok 30zł brutto/blok.
Instalacja umożliwia w przyszłości dokładanie kamer (do 32 kamer łącznie lub rozbudowę o więcej).
KOSZT kompleksowego włączenia czteroklatkowego budynku: 6699,00 zł brutto
KOSZT kompleksowego włączenia dwuklatkowego budynku: 4699,00 zł brutto

Robert Kurosz

Lokatorzy mieszkań socjalnych i komunalnych w Sandomierzu będą mogli skorzystać z programu oddłużania. Burmistrz wydał zarządzenie, które reguluje procedurę odpracowania długu.

Do programu mogą przystąpić:
- Najemcy lokali socjalnych czynszowych - posiadający zadłużenie powyżej 1500zł
- Najemcy lokali komunalnych - posiadający zadłużenie powyżej 3000zł

Przykładowe prace jakie będą mogły wykonywać osoby zainteresowane odpracowaniem długu, są to m.in.
- mycie klatek schodowych,
- drobne prace eksploatacyjne wskazane przez gminę Sandomierz,
- sprzątanie ciągów komunikacyjnych,
- grabienie liści,
- sprzątanie obiektów,
- sprzątanie terenów zielonych.

Stawka kwotowa za godzinę pracy na rzecz miasta w celu odpracowania długu to 10 złotych brutto.

Zarządzenie w sprawie ustalenia formy spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych. Pełna sygnatura zarządzenia: NK.7114.19.2015

Robert Kurosz

Miło mi poinformować, że juz niedługo (po przetargach) zostaną poprawione chodniki na naszym terenie.
Poprawy doczekają się chodniki na ulicach:
- dr Feliksa Milberta - przełożenie kostki
- dr Zygmunta Schinzla - przełożenie kostki
- Pallotyńska - tutaj największa poprawa - czyścimy pozarastane chodniki i robimy generalny porządek.
- Dobkiewicza - przełożenie kostki

Robert Kurosz

Na targowisku miejskim przy ulicy Przemysłowej już niedługo zostanie oddany do użytku nowy szalet, który będzie służył wszystkim zainteresowanym. Miejsce zacne, w najlepszym możliwym wydaniu.

Dodatkowo podczas IX sesji rady miasta zgłoszone zostało kilka interpelacji mających na celu poprawę warunków na targowisku:
1. W sprawie utworzenia osobnego wjazdu na Targowisko Miejskie przy ulicy Przemysłowej dla pojazdów upoważnionych do 30 bezpłatnych wjazdów w ciągu miesiąca,
2. W sprawie wykonania odprowadzenia deszczówki z głównego ciągu komunikacyjnego targowiska miejskiego,
3. W sprawie pobierania opłaty rezerwacyjnej na targowisku miejskim przy ulicy Przemysłowej przez Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Sandomierzu przy ulicy Przemysłowej 7,
4. W sprawie płyt JOMBA usuniętych podczas budowy obiektów nietrwale związanych z gruntem,
5. W sprawie funkcjonowania monitoringu na targowisku miejskim przy ulicy Przemysłowej.

Robert Kurosz

Ze szczepień mogą skorzystać wszystkie dzieci urodzone w latach 2015 - 2018 (zgodnie z terminem obowiązywania programu), zameldowane na terenie Sandomierza. Każde dziecko otrzyma trzy dawki szczepionki:

I dawka w 3 miesiącu życia

II dawka w 5 miesiącu życia, 2 miesiące po I dawce

III dawka po ukończeniu 12 miesiąca życia, nie później niż do ukończenia 2 roku życia

Skorzystaj z tej możliwości i zaszczep swoje dziecko szczepionką 13-walentną, która daje w tej chwili najszerszą dostępną ochronę, zabezpieczającą m.in. przed sepsą i zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych.

Odpowiednie przepisy wprowadzające szczepienia
przyjęliśmy uchwałą NR V/21/2015

 

Robert Kurosz

Z informacji zaciągniętych od TBM Sandomierz w Nowym Bloku przy ulicy Schinzla 3 dostępne są jeszcze następujące mieszkania:

parter:  5 mieszkań x 48,21m2 (środkowe mieszkania)
I piętro: 1 mieszkanie 48x21m2 (środkowe mieszkania)
II piętro: 3 mieszkania 48,07m2 (środkowe mieszkania)
III piętro: 5 mieszkań 48,07m2 (ładny widok z środkowych mieszkań ;) )

Uwaga: Istnieje możliwość połączenia mieszkań w taki sposób aby powstało jedno większe, np:
III piętro: z 1kl do 2kl - połączenie,
parter: między 2 a 3 klatką,
parter między 3 a 4 klatką,
4 klatka można połączyć mieszkania 37-38.

Więcej informacji u Pani Edyty Sobieraj pod numerem telefonu: 15 644 01 76

Robert Kurosz

Szanowni Państwo

Drodzy Rodzice uczniów klas III i VI szkół podstawowych,
Pragniemy poinformować, iź w nadchodzącym roku szkolnym 2015/2016 planowane jest otwarcie klas sportowych o profilu piłki nożnej w IV klasach Szkoły Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej i w klasach I Gimnazjum nr 2 im. II Pułku Piechoty Legionów Polskich w Sandomierzu.
Zainteresowanych rodziców, prawnych opiekunów naborem do ww. klas, prosimy o kontakt z dyrektorami szkół:
Szkoła Podstawowa nr 3 - tel. (15) 832 - 25 - 63;
Gimnazjum nr 2 - tel. (15) 832 - 22 - 26.
 
Artykuł cytowany z strony www.sandomierz.pl
Robert Kurosz

Fajna akcja uczniów Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu, którzy kandydują na XXI sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Na terenie parku „Piszczele” odbył się spacer badawczy pod nazwą „Piszczele łączą pokolenia – zdrowie, odpoczynek, rekreacja” przeprowadzony przez kandydatów na XXI sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży – uczniów Gimnazjum nr1 w Sandomierzu, Macieja Lalaka i Piotra Żyłke.
Poprzez nagłośnienie wydarzenia – przy użyciu plakatów i portali społecznościowych – spacer cieszył się dużym zainteresowaniem wszystkich grup wiekowych. Dzięki temu realizatorzy mogli powiększyć swoję wiedzę na temat problemów i zalet dot. Parku „Piszczele”, które odczuwają spacerowicze. Kandydaci na XXI sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży w czasie spaceru przeprowadzili ankiety i wywiady z napotkanymi osobami, które poparły akcję realizacji owego projektu

Po wstępnym przeanalizowaniu zebranych informacji przez gimnazjalistów, zauważyli oni, że w parku jest wiele problemów do rozwiązania.  Po merytorycznym podejściu do sprawy, uczniowie wybrali główne cale modernizacji parku, są to m.in. skatepark, plac zabaw oraz lepsze oświetlenie i bardziej zaawansowany monitoring.

Realizatorzy projektu stworzyli mapę zmian, ktorą przedstawili przedstawicielowi Rady Miasta – Robertowi Kurosz. O swoich planach poinformowali, również Naczelnika Wydzialu Techniczno – Inwestycyjnego – Grzegorza Cieża. Wymienione osoby wyraziły chęć popracia inicjatywy młodych ludzi.

Zainspirowany aktywnością naszej młodzieży złożyłem inicjatywę uchwałodawczą mająca na celu powołanie Sandomierskiej Rady Młodych, której celem byłoby upowszechnianie idei samorządowej wśród Młodzieży Miasta Sandomierz oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w środowisku.


Robert Kurosz

Przypominam, że w dniu 31 marca 2015r. o godz 12:00 w Ratuszu Miejskim odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Nr III Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla "KRUKÓW" w Sandomierzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Jeśli zależy Ci na rondzie przy szpitalu - WARTO TAM BYĆ !

W Wydziale Urbanistyki Urzędu Miejskiego w dniach od 3 marca 2015 do 31 marca 2015r można obejrzeć w/w plan.

Uwagi można wnosić do 14 kwietnia 2014r.


Robert Kurosz
Image
WSHP

Od dłuższego czasu na stronach Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu widnieje informacja o sprzedaży nieruchomości.

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu informuje,  iż posiada  do sprzedaży nieruchomość położoną przy ul. Krakowska 26, 27-600 Sandomierz.

1. Obręb Sandomierz lewobrzeżny, jednostka rejestrowa G. 1078, Działki o powierzchni łącznej 2,4304 ha

2. Nr Księgi Wieczystej nieruchomości  KI1S/00015841/8

3. Własność: Użytkownikiem  wieczystym gruntu oraz właścicielem zabudowy jest   Wyższa Szkoła  Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

CENA WYJŚCIOWA DO SPRZEDAŻY:   4 900 000 zł.

Robert Kurosz

12 marca na terenie osiedla KRUKÓW odbędą się kontrole stanu dróg, placów użyteczności publicznej oraz chodników.

W skład komisji wchodzą pracownicy wydziału nadzoru komunalnego w urzędzie miasta, funkcjonariusze straży miejskiej, policji oraz radni. Kontrole odbywają się raz w tygodniu i potrwają do końca marca.

Robert Kurosz
Image
SPOTKANIA i ROZMOWY

Burmistrz Sandomierza serdecznie zaprasza:

W dniu 12 stycznia:
wszystkich przedstawicieli sandomierskich organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się o godzinie 16.00 w Sali Obrad Rady Miasta w Ratuszu.
Tematyka spotkania będzie dotyczyła programu współpracy Gminy Sandomierz z organizacjami pozarządowymi na rok 2015. Przedstawione zostaną zadania konkursowe, które Gmina przygotowała na rok bieżący. Celem spotkania będzie także ustalenie oczekiwań przedstawicieli sandomierskich organizacji wobec Gminy.

W dniu 13 stycznia:
wszystkich przedstawicieli branży turystycznej działających na terenie Sandomierza w zakresie hotelarstwa, gastronomi, handlu pamiątkami  na spotkanie, które odbędzie się o godzinie 9.00 w Sali Obrad Rady Miasta w Ratuszu.
Tematyka spotkania będzie dotyczyła współpracy Gminy Sandomierz z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie turystyki.

Robert Kurosz

Przedstawiam obecny układ działek na blokach przy Szpitalu. Działka 4-934/60 została wydzielona specjalnie tak, aby cały dojazd jak i parkingi były własnością miasta. Korzyści z takiego stanu rzeczy jest wiele:
- możliwość wykonania oświetlenia przez miasto
- bezproblemowy dojazd do planowanego placu zabaw i boiska
- ewentualne remonty są po stronie miasta
- odśnieżanie po stronie miasta
- kilka innych :)

Na grudniowym spotkaniu z burmistrzem miasta Panem Markiem Bronkowskim został ustalony wstępny plan zagospodarowania pozostałego terenu na dzialkach: 4-934/59 i 4-934/61. Przeanalizowaliśmy kilkanaście różnych wariantów, wybrany okazuje się najbardziej optymalny z korzyścią dla wszystkich :) Przedstawię go jeszcze w tym miesiącu.
Aktualizacja 12.02.2015r. - niestety wydział urbanistyki i architektury ma dość spore opóźnienie związane z wydaniem decyzji na przyłacz dla oświetlenia projektowanego placu zabaw.
Na projekt i prezentację musimy niestety poczekać.

Robert Kurosz
Image
KANALIZACJA OKOLIC

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXVII/380/2014 w latach 2015 i 2016 do budynków położonych przy ulicach Kwiatkowskiego, Jaśminowej i Milberta nie mających do tej pory niezbędnych przyłączy zostanie wykonana kanalizacja sanitarna.

Wgląd w uchwałę <-- klinkij.

Wszelkie uwagi do projektu proszę zgłaszać do mnie osobiście: Robert Kurosz lub do działu inwestycji PGKiM w Sandomierzu: Pan Krzysztof Kondek

Mapka z oznaczeniem przyłączy i poszczególnych lat wykonania poniżej: