ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Robert Kurosz

Spółki miejskie w Sandomierzu praktycznie nie wypłacały dywidend do kasy miasta. To jednak musi się zmienić - postulują w interpelacji radni Robert Kurosz i Zbigniew Rusak.

- Wiele spółek w kraju odprowadza dywidendy do budżetu miasta - mówi radny Zbigniew Rusak. Dywidenda to część zysku netto wypracowanego przez spółkę w danym roku. O przeznaczeniu zysku spółek komunalnych decydują właściciele, a więc jednostki samorządu terytorialnego.

- Dywidenda jest należna. To jest decyzja właściciela i już - mówi krótko Robert Kurosz. Spółki miejskie takie jak PEC i PGKiM są spółkami, które przez cały okres budżetowy generują zyski.

Jako radni przyglądamy się funkcjonującym spółką miejskim, które choć posiadają duży potencjał nie do końca dobrze się gospodarzą, wręcz dostajemy potwierdzone informacje że w niektórych aspektach swojej działalności miejskie spółki są jednymi z najdroższych firm w okolicy.

Wielkim problemem w przyglądaniu się spółką jest brak odpowiedzi na stawiane w interpelacjach pytania. Bardzo często dostajemy lakoniczne odpowiedzi, na podstawie których nie mamy dobrego wglądu w działalność spółek miejskich, nie tak wyobrażaliśmy sobie współpracę z nowymi władzami miasta i przewodniczącym rady. Pokazaliśmy burmistrzowi, skąd pozyskać pieniądze nie wyprzedając majątku. Naszym zdaniem jest wypracowanie najlepszego możliwe rozwiązania, na którym skorzystają mieszkańcy miasta. Mówią wspólnym głosem radni.

Robert Kurosz również dodaje: Pierwsza z tych spółek poprzez wpłaty mieszkańców Sandomierza z tytułu podgrzania ciepłej wody, czy też ryczałtowego rozliczania opłat CO przez okres 12 miesięcy, natomiast druga z nich poprzez pobieranie  między innymi opłat z tytułu dostarczania  wody pitnej  i  odbioru  ścieków, transportu  miejskiego,  czynszu  najmu  powierzchni  użytkowej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz, czy też opłat związanych z oczyszczaniem i segregacją odpadów. Ponadto należy wskazać, że z posiadanej przez nas wiedzy wynika, że PEC ma egzekwowalne  wyroki  sądowe  na  duże  kwoty,  które  po  przeprowadzeniu postępowania  egzekucyjnego  pozwoliłyby  na  pozyskanie  dodatkowych  środków finansowych będących podstawą do obliczenia i wypłaty dywidendy.

Wszystkie pozyskane pieniądze przeznaczymy na funkcjonowanie miasta i nowe inwestycje, w nowej perspektywie unijnej mamy możliwość pozyskania dużych funduszy na rozwój miasta i pomoc naszym lokalnym przedsiębiorcą w rozwoju ich interesów. Każda zaoszczędzona złotówka jest na wagę złota. Skoro mamy oddać mieszkańcom Sandomierz, to pozwólmy by Sandomierzanie czuli że ich pieniądze są odpowiednio wydawane. W roku 2013 w mieszkaniach komunalnych na Starym Mieście nie przeprowadzono remontów mieszkań komunalnych, a w 2014r. wykonano remont jednego komunalnego lokalu mieszkalnego. Niektóre budynki na Starym Mieście wymagają pilnego remontu dachu i innych potrzebnych napraw.

Spółki miejskie są dla mieszkańców, więc albo powinny obniżyć swoje koszty albo generowane zyski oddawać do miasta na rzecz mieszkańców.

Zapytany o pomysł radny powiatowy Pan Maciej Skorupa odpowiada: w pełni popieram pomysł. Nareszcie ktoś się zabrał za dywidendy od spółek miejskich. Należy tu również zadać pytanie: Czy prawdą jest, że firmy, instytucje i spółdzielnie są mocno zadłużone wobec PEC ?? Co w takim razie robi przewodniczący Rady Nadzorczej, który sprawuje tam funkcje kontrolne??

Radni zapytani, co się stanie jeśli burmistrz nie zgodzi się z Państwa interpretacją lub stwierdzi że spółki wypracowany zysk przekazują na inwestycje??
Oczywiście nie zgodzimy się z tym, skoro spółka nie generuje zysku to nie spełnia swoich zadań. Dlaczego nie dostajemy odpowiedzi na zadane celnie pytania w ramach interpelacji ? Nie uwierzymy, że tak drogie opłaty jakie ponoszą mieszkańcy naszego miasta nie przynoszą zysku, chyba że nieracjonalnie gospodaruje się tymi środkami ?

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 191 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
właściciel ma prawo w zysku, tzw. dywidendy, której wysokość zostaje określona uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Przekazanie dywidendy nie rodzi skutków w postaci obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. Z przepisu tego bezsprzecznie wynika, iż spółki w tym miejskie powstają zazwyczaj w  celu gospodarczym, a ich podstawowym zadaniem jest osiągnięcie zysków. Może tego dokonać, prowadząc działalność gospodarczą, a także uzyskując dodatkowe dochody powiększające majątek. Natomiast w przypadku celu niegospodarczego zysk również może zostać wypracowany, ale nie będzie on wiązał się z działalnością gospodarczą, lecz na przykład z otrzymanymi dotacjami, darowiznami itp.

(qraten)

Robert Kurosz

Miejsce spoczynku tysięcy osób i największy cmentarz Sandomierza posiada jeden TOY TOY, którego wnętrze odstrasza.

06.11.2015r. zostanie złożona interpelacja do Burmistrza Miasta Sandomierz w sprawie WC na cmentarzu komunalnym.
Miasto takie jak nasze stać na godne warunki i kilka "schowanych" kabin w ustronnych miejscach z poszanowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo zwrócę się do Burmistrza o przeniesienie śmietników na odzież w bardziej ustronne miejsce oraz wykonanie utwardzenia terenu pod śmietnikami.

Uważam, że na 2017r.~2018r. należy zaplanować inwestycje polegająca na wybudowaniu kaplicy bądź innego rozwiązania wypracowanego w porozumieniu z duchownymi.

Robert Kurosz

Dzisiaj została załatwiona ziemia. Ponieważ na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zrobienia drogi, więc zostanie wyrównany teren w koło płyt betonowych między Hotelem a Milberta 8.

Robert Kurosz

Nie tak dawno temu zwróciłem się do burmistrza miasta z interpelacją w sprawie podatku od środków transportu. Interpelacja ma na celu uzyskanie porównania wysokości podatku między Sandomierzem a ościennymi gminami. Uważam, że powinniśmy wypracować kompromis i dostosować podatek na tyle, aby stacjonujące u nas firmy z jednej strony nie uciekały do gmin ościennych a z drugiej budżet miasta nie został zbyt mocno uszczuplony.

Mam nadzieję, że wypracowana oferta dla przedsiębiorców zostanie przychylnie przyjęta przez pozostałych radnych jak i burmistrza miasta, który to obiecał tworzenie zachęt dla przedsiębiorców.

Pozdrawiam 
Robert

Robert Kurosz
Image
Psia Opłata

W Sandomierzu po raz kolejny na szybko wprowadzono dość kontrowersyjną uchwałę, a w Tarnobrzegu ją zlikwidowano, niemal w tym samym czasie...

Jak można przeczytać na stronach urzędu miasta Tarnobrzeg:
- Utrzymywanie opłaty o tak znikomym znaczeniu dla gminnego budżetu należy uznać za anachronizm i niepotrzebne mnożenie podatków. Biorąc pod uwagę fakt, że jej wnoszenie jest raczej wyrazem dobrej woli mieszkańców (w kontekście znikomych możliwości egzekucji), prowadzi to do utrwalania złych wzorców – mam na myśli przekonanie, że można unikać płacenia zobowiązań podatkowych. W pewnym sensie opłata ta stała się karą za posiadanie psa dla tych osób, które uczciwie tą opłatę wnosiły – wyjaśnia wnioskodawca zmian, prezydent Kiełb.

Więcej o likwidacji w Tarnobrzegu pod tym linkiem.

W Sandomierzu wg informacji Burmistrza w 2014r. pozyskano ok 12 tys zł. (... nawet był referent który się zajmował tymi opłatami ...). Inkasenci, którzy pobierali opłatę otrzymywali od miasta 50% z pobranej kwoty - SZOK!. Zastanawiam się też jakie korzyści dla miasta wnosi ta opłata? Wg mnie praktycznie żadnych.

Podczas głosowania przeciw uchwale był Pan Zbigniew Rusak, wstrzymał się Pan Robert Kurosz (ponieważ uważam, że wpływy z tego tytułu są tak znikome i nie ma co sobie głowy zawracać głowy tym tematem, przekonali mnie również mieszkańcy będacy na sesji, są rzeczy ważniejsze dla Miasta!) reszta radnych była ZA.

Ciekawe czy za kilkanaście kolejnych sesji temat znów powróci ?

Pozdrawiam
Robert Kurosz

Robert Kurosz

Na ostatniej sesji rady miasta Sandomierz wprowadzono zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2015-2029 wprowadzając dwie nowe inwestycje:

1. Remont i przebudowa ulicy Maciejowskiego i Cieśli (2015-2016) ok 1,45 mln zł
2. Remont i przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza (2015-2016) ok 0,73 mln zł

Inwestycje te, dzięki moim namową Gmina Miejska Sandomierz zgłosiła do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, dzięki czemu już w 2016r. będzie możliwość finansowego wsparcia 50%/50% w/w inwestycji.

Tym samym kwota z Budżetu Obywatelskiego na 2016r. na terenie osiedla Kruków zostanie dwukrotnie powiększona i jest szansa na ogólną poprawę wyglądu i bezpieczeństwa wjazdu na szpital.

Gorąco Wszystkich zachęcam do udziału w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego, w 2016r. planujemy kolejne spotkania z mieszkańcami mające na celu podjęcie decyzji jakie projekty Państwa zdaniem są ważne w naszej okolicy.

Pozdrawiam
Robert Kurosz

Robert Kurosz
Image
Akademia Zaprasza

Początkowo dzieci od 6 lat, a gdy będzie zainteresowanie nawet czterolatki będą mogły uczestniczyć w zajęciach przygotowywanych przez Sandomierskie Stowarzyszenie PaNaCeUm.

Miłą informacją jest to, że zajęcia będą prowadzone w soboty a ewentualne inne teminy mogą być konsultowane z osobami tworzącymi ten świetny projekt :)

Wszelkie informacje dostepne są na stronie stowarzyszenie pod adresem www.stowarzyszenie-panaceum.com.pl

Placówka swą siedzibę ma przy ulicy Schinzla w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu :)

Rodzice zainteresowani Uniwersytetem dla dzieci więcej informacji uzyskają na stronie stowarzyszenia jak również pod numerem telefonu: 575 606 670


Akademia PaNaCeUm
zaprasza wszystkie dzieci na następujące zajęcia:
- język Angielski
- język Hiszpański
- grafiki komputerowej
- tworzenia gier komputerowych
- fotograficzne
- ceramiczne
- historii
- geografii
- kosmetologii
- pedagogiki zabawy :)

Do pobrania formularz oraz regulamin.

Regulamin – Akademia PaNaCeUm
Formularz-Akademia PaNaCeUm

Robert Kurosz

Jak co roku, na sandomierskich cmentarzach odbędzie się wspólne zbieranie pieniędzy, które zostaną przeznaczone na ratowanie pomników przypominających tych, którzy od nas odeszli.

Po raz 23. organizuje ją Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego.

Kwesta będzie prowadzona na trzech cmentarzach: komunalnym przy ulicy Lubelskiej, Świętopawelskim przy ulicy Staromiejskiej oraz na najstarszej sandomierskiej nekropolii, cmentarzu katedralnym przy ulicy Mickiewicza. To właśnie tam znajduje się najwięcej zabytkowych grobów.


Robert Kurosz

Miło mi Państwa poinformować, że dzięki zwróceniu uwagi władzom miejskim na problem przystanków autobusowych na początku ulicy Adama Mickiewicza rozpoczęły się własnie roboty zmierzające do poprawy sytuacji.

Problem przystanków przedstawiałem burmistrzowi miasta w interpelacji 10_2015_IX <<-- KLIKNIJ.

Dostałem informację, że miasto podejmnie działania aby załatwić tą sprawę w porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych w Samborcu.

Jak widać na poniższych obrazkach - SPRAWA RUSZYŁA i w końcu zacznie to wyglądać tak jak należy (przynajmniej mam taką nadzieję) :)


Pozdrawiam
Robert Kurosz

P.S. Dziękuję wszystkim zaangażowanym za załtwienie sprawy.


Robert Kurosz

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje projekt powołania Gwardii Krajowej, której oddziały miałyby powstać najpierw w każdym powiecie, a potem w gminach. Samorządowcy obawiają się, że część kosztów powołania takiej organizacji spadałaby na Jednostki Samorządu Terytorialnego, a na to zgody nie ma.

Pierwsze pytanie, kto to będzie finansował? – mówi radny miasta Sandomierz Robert Kurosz spytany o pomysł MON.
– Pomysł jest bardzo dobry i osobiście w to wejdę, jednak aby cokolwiek zrobić to trzeba pieniędzy.

MON ma koncepcję Koncepcja Gwardii Krajowej (GK) powstała w Ministerstwie Obrony. Członkowie formacji paramilitarnej mieliby m.in. pomagać w likwidacji klęsk żywiołowych oraz posiadać umiejętność obsługi broni. Narodowa gwardia miałaby liczyć nawet 300 tys. osób. Dla porównania Polska ma obecnie kilkanascie tysięcy żołnierzy zawodowych. Nowa formacja ma składać się z ochotników - m.in. rezerwistów, członków organizacji paramilitarnych, strażaków, celników czy członków związków strzeleckich. Gwardziści mieliby być uzbrojeni w broń lekką np. karabiny i granatniki przeciwpancerne.

Do Gwardii Krajowej wstąpić będzie mógł każdy.

Odziały GK miałyby powstać w ciągu najbliższych trzech lat w większych miastach i powiatach, docelowo także w gminach. Koncepcja Gwardii Krajowej sprawdziła się w innych krajach. Nasza polska ma być wzorowana na szwedzkiej formacji Hemvarnet. Szwecja nie jest jedynym krajem posiadającym tego typu brygadę. Podobne ochotnicze formacje mają również Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, czy Estonia.

W Polsce mamy wiele młodych jak i dorosłych osób zainteresowanych i zafascynowanych tematem obrony terytorium Rzeczpospolitej, należy stworzyć im odpowiednie warunki aby swoje pasje i zapał wykorzystywali w odpowiednio skoordynowany sposób. 

Czy takie pomysły przedwyborcze mają jakikolwiek sens ?

Robert Kurosz

W ostatnim czasie została podpisana umowa notarialna na mocy której grunt pod ulicą Feliksa Milberta przejęło miasto.

Podczas ostrej batalii w marcu 2015r udało mi się wywalczyć zgodę ranych na przejęcie gruntu pod ulicą Feliksa Milberta.

Oficjalne podpisanie aktów notarialnych przez Burmistrza Miasta i Starostę nastapiło w ostatnim czasie.

0,75ha gruntu ma uregulowany stan prawny, wszelkie uwagi co do jakości drogi w chwili obecnej należy kierować do urzędu miasta a najlepiej bezpośrednio do mnie ;)

Robert Kurosz

Szanowni Państwo, jak już informowałem w 2016r. rozpocznie się realizacja zadania budowy chodnika przy szpitalu.

Przy okazji pojawiło się światełko, które być może pozwoli nam zwiększyć zasięg inwestycji o m.in. wymianę nawierzchni drogi, poprawę bezpieczeństwa i zmianę organizacji ruchu.

Nie będę zdradzał szczegółów, ale mogę obiecać że jak tyklo wszystko przy wsparciu burmistrza i urzędu miasta zostanie załatwione Przekażę Stosowne Informacje :)

Robert Kurosz

Miło mi Państwa poinformować, że projekt Budżetu Obywatelskiego na rok 2016r. p.t.: Bezpieczny Szpital – budowa ciągu pieszego i parkingu wzdłuż poradni specjalistycznych szpitala specjalistycznego w Sandomierzu.

OTRZYMAŁ NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ GŁOSÓW SPOŚRÓD WSZYSTKICH ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW :)

Serdecznie Wszystkim Dziękujemy za oddane głosy :D - bez Was by się NIE UDAŁO

Oficjalne ogłoszenie wyników już niedługo na stronach internetowych Urzędu Miasta.

Robert Kurosz

Od 21 września 2015r. do 1 października 2015r. można głosować na projekty zgłoszone w ramach Sandomierskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016r.

Proszę o głosowanie na projekt o numerze 2:
Bezpieczny Szpital – budowa ciągu pieszego i parkingu wzdłuż poradni specjalistycznych szpitala specjalistycznego w Sandomierzu.

Jest to projekt mający na celu poprawę bezpieczeństwa przy szpitalu i budowę chodników  --> o tym projekcie można poczytać w tym linku KLIKNIJ

Zgodnie z Regulaminem o wyborze projektów do realizacji decydują mieszkańcy Miasta w drodze bezpośredniego głosowania, którzy w dniu głosowania posiadają czynne prawo wyborcze lub ukończyli 18 lat. Głosowanie odbywa się:

1)  w Biurze Obsługi Interesanta poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania, urna do glosowania zostanie wystawiona na parterze w holu budynku Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Pl. Poniatowskiego 3,

2)  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

3)   poprzez przesłanie na adres karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski–GŁOSOWANIE”; za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę stempla pocztowego.

Głosować można tylko na jeden projekt. W razie wyboru więcej niż jednego projektu głos będzie nieważny.

Wzór karty do głosowania:
karta_do_glosowania.doc
Dodatkowo można zapoznać się z dokumentami:

P.S. JUŻ RAZ MIESZKAŃCY OSIEDLA SZPITAL zostali oszukani w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2015r.
NIE PODDAMY SIĘ - Głosujemy dalej !


Robert Kurosz

Zapraszamy do publicznej dyskusji na temat projektu dotyczącego okolicy Szpitala zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016r. 

Tytuł projektu: Bezpieczny Szpital – budowa ciągu pieszego i parkingu wzdłuż poradni specjalistycznych szpitala specjalistycznego w Sandomierzu.

Formularz zgłoszeniowy projektu można podejrzeć pod tym linkiem <-- kliknij.

Częściowy opis:

Zadanie będzie realizowane wzdłuż ulicy dr Zygmunta Schinzla. Od przystanku autobusowego ul. Dobkiewicza aż do bloku mieszkalnego dr Zygmunta Schinzla 11. Na działkach należących do miasta Sandomierz nr 1230/13 oraz 934/48. Zadanie ma na celu podniesienie i poprawę bezpieczeństwa pacjentów odwiedzających szpital jak i mieszkańców miasta. Połączenie istniejących sieci ciągów pieszych i ułatwienie dostępności szpitala dla rowerzystów i spacerowiczów.

Podczas realizacji zadania należy wykonać ciągi piesze wraz z parkingiem i oświetleniem zał Nr 1. Dodatkowo podczas realizacji zadania należy zniwelować wszystkie krawężniki po jednej i drugiej stronie ulicy dr Zygmunta Schinzla (wykonać zjazdy i podjazdy dla osób niepełnosprawnych) w taki sposób aby był dostęp dla pacjentów na wózkach inwalidzkich lub dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Przy realizacji zadania należy wziąć pod uwagę wszelkie sugestie mieszkańców dotyczące wybudowania wjazdów na posesje.

Prosimy o przekazywanie wszelkich uwag i propozycji do zadania zarówno w komentarzach do artykułu jak i na Facebook (grupa: Kocham Nowoczesny Sandomierz <<-- kliknij).

Dyskusja Publiczna "live" odbędzie się również w dniu 24.07.2015r. w świetlicy Hotelu Szpitalnego o godz. 17:00 - Zapraszamy


Robert Kurosz

Jak zapewnie zdołali się państwo zorientować w ostatnim czasie poprawionych zostało kilkaset metrów kwadratowych kostki betonowej na naszym terenie.

Dla przypomnienia ok 1000m2 poprawionych chodników na ulicach:
- dr Feliksa Milberta 
- dr Zygmunta Schinzla 
- dr Aleksandra Dobkiewicza 
- Pallotyńska

Dodatkowo wykonano:
- porawki w nawierzchni ul. Milberta od strony wjazdu z ulicy Długiej,
- wkopanie kabla zasilającego lampę przydrożną (przewieszka przy Milberta 2A zostanie niedługo zlikwidowana),
- kilka innych drobnych napraw

Oczyszczono kratki odpływu deszczówki na ulicy Milberta za szpitalem (jest t odpowiedź na tą interpelację). Większość kratek PRZED interwencją została odkopana "nogą", aby można je szybciej namierzyć...


Robert Kurosz

30 czerwca zakończyła się pracę nad przebudową Drogi Lubelskiej w Sandomierzu.
Wszystkich mieszkańców proszę o zgłaszanie ewentualnych błędów wykonawczych.P.S. Ciągi piesze i pieszo-rowerowe ładne - choć należy pamietać, że rowerem nie należy poruszać się po chodniku.
Proszę pamiętać:
Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.