ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Robert Kurosz

Miło mi poinformować Państwa, że w wyniku pozytywnie rozpatrzonych środków odwoławczych złożonych po ocenie formalnej wniosków o dofinansowanie Szpital w Sandomierzu uzyskał dofinansowanie na projekt pt. "Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budowa całodobowego lądowiska dla helikopterów przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu"

Kwota dofinansowania 3 063 441,84zł a całkowity koszt projektu to 4 165 833,54zł

Projekt był zgłoszony w ramach konkursu na wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych dedykowanego obszarom słabiej rozwiniętym (nr 9.1/1/2015).

Robert Kurosz

Tuż przed mikołajem szykuje się mały remont ok 30 metrowego odcinka chodnika między blokami Milberta 8 a Schinzla 11.

Większy odcinek chodnika będzie mógł zostać poprawiony być może za rok.

Efekty już za tydzień...

Robert Kurosz

W dniu 23 listopada 2016r. ma zostać podjęta uchwała umożliwiająca sprzedaż działek znajdujących się na terenie osiedla "Kruków".
Są to bardzo atrakcyjne działki w bardzo perspektywicznej dzielnicy miasta.

UZASADNIENIE do uchwały:
Działki oznaczone nr ewidencyjnymi 1027/5 o pow. 0,0551 ha, 1027/6 o pow. 0,0537 ha, 1027/7 o pow. 0,0534 ha, 1027/8 o pow. 0,0540 ha, 1027/10 o pow. 0,0650 ha, 1027/11 o pow. 0,0572 ha, 1027/12 o pow. 0,0693 ha, 1027/13 o pow. 0,0555 ha, 1027/14 o pow. 0,0560 ha, 1027/15 o pow. 0,0424 ha, 1027/16 o pow. 0,0585 ha, 1027/18 o pow. 0,0614 ha, 1027/19 o pow. 0,0547 ha, 1027/20 o pow. 0,0602 ha, 1027/21 o pow. 0,0852 ha, 1027/22 o pow. 0,0840 ha, położone w Sandomierzu obręb Poscaleniowy, przy ul. Krukowskiej stanowią własność Gminy Sandomierz. Zgodnie z MPZP osiedla „Kruków” działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem 6 MN przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenie uzupełniające - usługi nieuciążliwe, urządzenia infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdy, zieleń i obiekty małej architektury (...). Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży umożliwi właściwe zagospodarowanie tego terenu oraz uzyskanie dochodów do budżetu Miasta.

Robert Kurosz

Podczas ostatniej sesji rady miasta Sandomierz 4go listopada 2016r., burmistrz Sandomierza poinformował zgromadzonych radnych, że zgłosił teren naprzeciw bloku przy ulicy dr Zygmunta Schinzla 3 do programu "Mieszkanie plus".
W tym samym dniu zgłosiłem interpelacją ustną o przekazanie kserokopii oferty przekazanej wojewodzie woj. Świętokrzyskiego (interpelacja pisemna w drodze).

Kilka dni przed sesją zostałem słownie zaatakowany przez jednego z radnych, który miał pretensje o plac zabaw. Stwierdził: "przez Pana plac zabaw zmieści się na Schinzla tylko jeden blok a nie dwa....".

W dzisiejszym Tygodniku można również przeczytać wypowiedź Panów: Robert Pytka (przewodniczący rady miasta), Andrzej Bolewski (v-ce przewodniczący), Wojciech Czerwiec (v-ce przewodniczący).
cyt. "Zobowiązania wobec mieszkańców osiedla przyszpitalnego i w konsekwencji decyzja burmistrza o budowie placu zabaw w miejscu, gdzie zgodnie z projektem, miał stanąć nowy blok mieszkalny i inne niezbędne obiekty, doprowadziły do pewnego przesilenia. Problemy w realizacji tego przedsięwzięcia i możliwość partycypacji w rządowym programie "Mieszkanie plus" pokazały, że jednak to koalicja miała rację. Przypomnę, że koalicyjna większość w radzie nie była przeciwna przekazaniu środków na ten cel, ale proponowała wybudowanie placów zabaw w tych miejscach gdzie pierwotnie znalazły się one w planie rozbudowy tego osiedla. Szkoda więc utraconej szansy na możliwość budowy mieszkań za rządowe pieniądze." cytat z Tygodnik Nadwiślański z 17.11.2016r.

Pozwolę się z tymi Panami nie zgodzić...
1. Gmina miejska Sandomierz ma kilka lokalizacji, które nadają się do programu "Mieszkanie plus", dodatkowo takie lokalizacje posiada Starostwo Powiatowe
2. Radni tzw. koalicji blokowali budowę placu zabaw i wiedzieli, że gmina nie ma w tej okolicy innych gruntów niż ten, na którym jest obecnie plac zabaw- sprawa była tyle razy omawiana, że szkoda słów
3. Sami dobrze wiemy, że w ciepłe dni z placu korzysta min. 30-40 dzieci i jest to najlepsza forma rozrywki dla nich w tej części miasta
4. Do dnia dzisiejszego nie wykonano boiska, na które oddano ponad 380 głosów w 2015r. z tzw. I edycji Budżetu Obywatelskiego (choć lepiej to nazwać budżet wyborczy) jeszcze za burmistrza Borowskiego.
5. Radni tzw. koalicji napisali pismo do wojewody z informacją, że źle zagłosowali w sprawie placu zabaw (żenada)..
6. Żadna szansa na budowę "mieszkanie plus" nie została utracona - program jeszcze nie ruszył, a już wyrocznia działa ?
7. W pierwotnym miejscu faktycznie mógłby być plac zabaw, tylko STBS sprzedał tą działkę wraz z blokiem mieszkańcom (zamiast zostawić grunt we władaniu Gminy Miejskiej Sandomierz). Niestety tak fatalna decyzja ma skutki do dzisiaj.
8. Jeśli dojdzie do budowy bloku naprzeciw Schinzla 3, mieszkańcy pozostałych bloków stracą kilkanaście miejsc parkingowych, gdyż większość parkingów leży na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz i każdy ma prawo na nich parkować.
9. w/w radni chyba nie zauważają, że miasto powinno mieć rezerwę gruntów pod potrzeby mieszkańców. Osiedle szpital cały czas się rozwija (starostwo sprzedaje grunty pod inwestycje za szpitalem), a Ci Panowie chyba nie do końca myślą kategoriami przyszłości.

Osobiście jestem sceptyczny co do obecnego pomysłu właśnie tej lokalizacji, mieszkania są bardzo potrzebne, ale czy w tym miejscu? Miesiąc temu na spotkaniu u Pallotynów burmistrz wyszedł z propozycją lokalizacji na tym terenie tzw. żłobka i to faktycznie była dość ciekawa propozycja dla naszego osiedla. Mieszkanie plus winno być realizowane na terenie Starostwa Powiatowego za szpitalem (ponad 10ha), są tam niezbędne działki choć brak infrastruktury. Uważam, że lepiej budować nową infrastrukturę wraz z blokami i drogami niż na siłę upychać coś na złość innym.

Jakie będą dalsze losy osiedla "Szpital" - zobaczymy. Na razie trzeba trzymać rękę na pulsie.

Robert Kurosz

Już są dostępne aktualne zdjęcia lotnicze Sandomierza wykonywane w 2016r. przez Tarnowską firmę MGGP Aero.  Jest to jedno z najładniejszych opracowań zdjęć lotniczych w historii Sandomierza.

Zapraszam do porównywania co się zmieniło między 2012r. a 2016r.   Mapa dostępna pod adresem:  sandomierz.retromapy.pl

Robert Kurosz

Po kilku miesiącach poszukiwań, nie znaleziono wykonawcy dla zadania Remont – przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza w Sandomierzu.

Zadanie to wg szacunków działu Techniczno-Inwestycyjnego opiewało na kwotę 730 tys zł i miało zapewnione 50% dofinansowania od Wojewody Świętokrzyskiego (365tys. zł).
Dofinansowanie w 2016r. przepadło - w kolejnym roku nie uda się ponownie skorzystać z takiej możliwości.

Jak obecnie wygląda sytuacja:
- wg informacji asystent burmistrza inwestycja ma być zapisana w budżecie na 2017r.
- do końca nie wierzę w te zapewnienia, sprawa będzie monitorowana na bieżąco.

Szkoda mi słów, jest to kolejna inwestycja z tych obiecywanych niezrealizowana na naszym terenie.

Na wszelkie pytania z chęcią odpowiem. Jestem do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam
Robert Kurosz

Robert Kurosz

Zmiany wejdą w życie po 14 dniach od pojawienia się w Dzienniku Urzędowym Woj. Świętokrzyskiego (spodziewany termin druga połowa października).

Na XXXI sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 28 września 2016r. uchwalono m.in. iż Strefy Płatnego Parkowania w Sandomierzu będą funkcjonować w dni robocze od poniedziałku do piątku (nie jak poprzednio od poniedziałku do soboty).

Ta uchwała z 28 września tego roku to pokłosie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w kwietniu orzekł, że pobieranie opłat za parkowanie w soboty jest niezgodne z prawem. Wyrok dotyczył Augustowa.

Robert Kurosz

Na osiedlu pojawiły się nowe kosze na śmieci.
W chwili obecnej jest już ich chyba wystarczająco dużo. Jeśli w którymś miejscu osiedla widzą Państwo potrzebę instalacji tego typu "urządzeń małej architektury" proszę o kontakt.

Robert Kurosz

O godzinie 13:30 w dniu 2016-09-07 rozpocznie się pierwsze posiedzenie komisji statutowej w sprawie m.in. zmiany herbu Sandomierza.

W planie jest powrót do dawnej symboliki z białym, piastowskim orłem w koronie na czerwonym tle. Obecnie takim herbem może posługiwać się jedynie Gniezno (Projekt herbu został już zaakceptowany przez komisję heraldyczną działającą przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Herb zaopiniowany przez komisję heraldyczną będzie przedstawiał białego orła w koronie na czerwonym tle. Miasto posługiwało się nim już w okresie średniowiecza.

Robert Kurosz

Będzie dofinansowanie dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. Miasto oraz samorządy, znajdujące się na terenie powiatu przeznaczą na ten cel połowę swoich oszczędności z powstałej w 2016r. grupy zakupowej GAZU.

Robert Kurosz

Wstępnie wybrano słupy i oprawy świetlne dla wspólnoty przy ul. Schinzla 1.


W ramach podjętych inwestycji zakupione i wykonane zostaną:
- projekt oświetlenia i okablowania,
- 2 szt. lamp na krańcach parkingu (oprawy: ROSA GEMINI LED 48, słupy: ROSA  SAL DS-52 kod: 42225/C),
- 4szt. ~ 6szt. kamer BCS  (BCS-TIP7300IR lub BCS-TIP3300IR-E) - zgodnie z wolą mieszkańców wyrażoną w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd,
- zasilanie choinki,
- oświetlenie świąteczne ?? :)

Wszelkie inwestycje mają na celu zwiększenie wartości nieruchomości oraz zapewnienie większego poczucia bezpieczeństwa.

Ewentualne uwagi i zapytania odnośnie inwestycji proszę kierować do Pana Roberta Kurosz, wszelkie informacje lub wytykanie błędów mile widziane.

Robert Kurosz

Zapraszamy do głosowania na projekty w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sandomierza. Do głosowania w 2016 roku wybrano 6 zadań. Głosowanie rozpoczyna się już 1 sierpnia i trwać będzie do 30 sierpnia br.

Przykładowa karta do głosowania dostępna tutaj: <-- kliknij -->

Każdy mieszkaniec Sandomierza, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18 lat będzie mógł oddać głos tylko raz na jeden projekt. Głosować można na trzy sposoby: osobiście, listownie i przez internet.

Kartę do głosowania można pobrać z Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu lub ze strony www.sandomierz.pl, wydrukować i wypełnić,  a następnie wrzucić do urn znajdujących się w Biurze Obsługi Interesanta, plac Poniatowskiego 3.

Możliwe jest też przesłanie wypełnionej karty do głosowania listownie na adres Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, plac Poniatowskiego 3. Za datę złożenia uznaje się wówczas datę stempla pocztowego.

Głosować można także przez internet, przesyłając skan wypełnionego i podpisanego formularza na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Proszę pamiętać, że jedna osoba może oddać głos tylko na jeden projekt.
W razie wyboru więcej niż jednego projektu przez tą samą osobę, głos będzie nieważny!

 

 

Lista projektów wybranych  do głosowania wraz z kodami do pobrania http://www.sandomierz.pl/dla-mieszkanca/sprawy-oby...

Robert Kurosz

Na początek ruszyła możliwość logowania do systemów ZUS  (PUE) - wystarczy że macie profil w banku a PUE już traktuje wszystko poważnie ;)

Od września jest szansa, że konto na ePUAP również będzie można założyć z pomocą banków.

Mocno zachęcam do tworzenia profili zaufanych na platformie ePUAP - dzięki temu możemy korzystać z tysięcy usług publicznych.

W PUE znajdziesz wszelkie informacje o sobie i swoim ubezpieczeniu - WARTO TAM ZERKAĆ :D

Robert Kurosz

Miło mi Państwa poinformować, że uzyskaliśmy dodatkowe środki na przegłosowany przez mieszkańców projekt budżetu obywatelskiego pt. "Bezpieczny Szpital – budowa ciągu pieszego i parkingu wzdłuż poradni specjalistycznych szpitala specjalistycznego w Sandomierzu."

W dniu 13 maja 2016r. decyzją wojewody świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtaszek zatwierdzono listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Tym samym przyznano środki finansowe w wysokości 365tys zł na zadanie "Remont i przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy Schinzla i Dobkiewicza w Sandomierzu".

Od momentu przegłosowania projektu budżetu obywatelskiego podjąłem działania mające na celu rozszerzenie zakresu tej inwestycji i pozyskania dodatkowych środków. Padła propozycja, aby środki z budżetu obywatelskiego potraktować jako wkład własny w programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, gdyby się nie powiodło zadanie byłoby realizowane w zakresie objętym wnioskiem do budżetu obywatelskiego. DZIŚ WIEMY, ŻE SIĘ UDAŁO .

W chwili obecnej jakość wykonania inwestycji oraz jej ostateczny końcowy wygląd i koszt zależy od urzędu miejskiego.

Pieniędzy na projekt jest na tyle (ponad 700tys zł), aby wykonać go na błysk - jak się zakończy? Przekonamy się niebawem...

„Lista zmieniona Nr 1 zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”

P.S. W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego zgłoszono 8 projektów, głosowanie na projekty odbędzie się między 01.08.2016r. a 30.08.2016r.

Robert Kurosz

Dziś z samego rana rozpoczęto utwardzanie gruntu pod przyszłą drogę na nowym osiedlu domków jednorodzinnych przy szpitalu.

Nadal do nabycia w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu są jedne z bardziej atrakcyjnych działek w naszej okolicy.

Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu w pokoju 205 – tel. 15 644-10-10, wew. 364 lub w pokoju 204 – tel. 15 644-10-10, wew. 384.

Robert Kurosz

W tegorocznej odsłonie budżetu obywatelskiego zgłoszono osiem projektów, które zostają obecnie poddane weryfikacji w urzędzie miejskim.

Tytuły zgłoszonych projektów (przepraszamy za ewentualne drobne pomyłki w nazwie):

1. Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Schinzla obok szpitala
2. Budowa profesjonalnej ścianki wspinaczkowej MOSIR ul. Portowa
3. Budowa oświetlenia ogródków działkowych ROD im. T. Kościuszki
4. Budowa ulicy Jaśminowej
5. Mobilne miasteczko ruchu drogowego
6. Zachować tradycję - dożynkowy festyn rodzinny dla wszystkich
7. Ekstremalne wyzwanie sportowe dla wszystkich – RUNMAGEDDON Mini, Intro oraz Rekrut w Sandomierzu.
8. Od Sandomierza do NBA

Robert Kurosz

Lokalni dostawcy internetu coraz chętniej rozbudowują swą infrastrukturę na naszym osiedlu.

Biorąc pod uwagę możliwości mamy dostęp do najlepszej oferty w całym województwie...

Już dziś bez zbędnych nakładów finansowych mieszkańcy mogą korzystać z Internetu światłowodowego o prędkościach dochodzących do 300Mb/s a firmy i instytucje mogą uzyskać transfery na łącza dzierżawione lub miejską sieć Ethernet do 10Gb/s.

W najbliższych latach coraz więcej firm i instytucji w naszym mieście będzie korzystać z możliwości jakie stwarzają nasi lokalni dostawcy.

Wszystkie bloki zlokalizowane na terenie osiedla Szpital posiadają już odpowiednie przyłącza światłowodowe i mogą korzystać z szerokiej gamy ofert przygotowanych specjalnie dla naszego terenu.

Prace mające na celu dalszą rozbudowę sieci światłowodowej w mieście trwają.

Robert Kurosz

Przedstawiam planowany harmonogram spotkań Burmistrza Sandomierza z Mieszkańcami, godz 17:00 w dniach:

9 maja - Mokoszyn, sala świetlicowa w internacie Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokoszynie

10 maja - sala parafialna Kościół Chrystusa Króla Pallotyni

11 maja - Gimnazjum nr 1

12 maja - sala konferencyjna na stadionie MOSIR, ul. Koseły

13 maja - sala obrad Rady Miasta w Ratuszu

16 maja - sala konf. Centrum MOSIR ul Portowa