ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Msze Święte - Sandomierz

Informacje o mszach Świętych w sandomierskich kościołach.

Czytaj więcej

Wisła Sandomierz

Informacje o naszej czołowej sandomierskiej drużynie piłkarskiej - Wisła Sandomierz

Czytaj więcej

Sandomierz

Kalendarz wydarzeń

Czytaj więcej

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz

W ostatnim czasie dzięki profesionalnemu wsparciu Patryka wykonaliśmy dołki pod nasadzenia drzew :)

Sandomierska siłownia plenerowa przy ul. Dr. Zygmunta Schinzla - Uzyskała podczas głosowania 260 głosów - Tym samym Po raz kolejny Pokazaliśmy SIŁĘ i mamy kolejną inwestycje, która zostanie wpisana do Budżetu Miasta na 2019r.

Dziękuję Wszystkim i każdemu z osobna za oddany głos - Jesteście Wspaniali !!!

W tym roku burmistrz zmienił zasady gry i można było zgłaszać tylko projekty duże do 50tys zł. Rok wcześniej było to 150tys zł. Tutaj cała lista projektów --> Kliknij

Zadanie polega na budowie i wyposażeniu w elementy małej infrastruktury rekreacyjno-sportowej tzw. „siłowni na wolnym powietrzu”. Projekt propaguje zdrowe oraz aktywne spędzanie wolnego czasu zarówno dla młodzieży jak i osób starszych.

Rozpoczyna się długo wyczekiwana inwestycja z Budżetu Obywatelskiego 2017. Z opóźnieniem i wieloma schodami po drodze udało się rozpocząć inwestycję, którą zaplanowałem do realizacji już w 2016r.

Projekt: „Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinzla obok szpitala w Sandomierzu”

Etap I właśnie się rozpoczął. W tym roku powstanie kilka nowych miejsc parkingowych pod blokiem Milberta 4. Dodatkowo zostaną wykonane chodniki do placu zabaw z dwóch stron, nasadzenia, oświetlenie + przebudowa wodociągu. Planowana jest również mała niespodzianka, która będzie pewną namiastką boiska dla dzieci.

Całość inwestycji z projektem to ponad 250tysięcy złotych. W latach kolejnych planuje się wykonanie parkingów przy Schinzla 7 (bloku powodziowym) oraz Siłowni Plenerowej.

Przypominam wszystkim że na rok 2019 planujemy wspólnie z mieszkańcami Walczyć o realizację Siłowni Plenerowej z Budżetu Obywatelskiego (koszt ok 50tys zł).

Docelowy wygląd realizowanego projektu:

 

Budowa 2018:

P.S. Za brak realizacji boiska przepraszam, jednak na dzień dzisiejszy nie mam AŻ Takiej siły przebicia.

W dniu 20.06.2018r. odbyło się spotkanie z Młodzieżą w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza.

Prezydium Rady Miasta Sandomierza zaprosiło wszystkich dyrektorów szkół wraz z zainteresowanymi uczniami do uczestnictwa w prawdziwych konsultacjach dotyczących Statutu.

 

 

Jest to kolejna próba powołania młodzieżowej rady miasta. W 2015r. złożyłem inicjatywę uchwałodawczą mającą na celu powołanie takiej Rady, o której to inicjatywie można poczytać tutaj:

http://schinzla.pl/index.php/15-projekty-uchwal/185-projekt-uchway-2015iii03mlodziezowa

Gdy tematem konsultacji zajmował sie Burmistrz miasta Sandomierza, sprawa nie znalazła szczęśliwego finału.

Tym Razem powołaniem Młodzieżowej Rady Miasta zajmują się radni:

- Piotr Chojnacki (Przewodniczący Rady Miasta)
- Marcin Marzec (Wiceprzewodniczący Rady Miasta)
- Jeży Żyła (Wiceprzewodniczący Rady Miasta)
- Robert Kurosz (Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu).

Dot. wyboru oferty w postępowaniu pn „Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinzla obok szpitala w Sandomierzu”

Zamawiający - Gmina Sandomierz informuje, iż w postępowaniu jw. wybrał ofertę złożoną przez Firmę Drogową TWZ Tadeusz Żak, Wojciech Dryś, Zbigniew Kotulski S.C. ul. H. Sienkiewicza 231 B, 39-400 Tarnobrzeg, oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ, jest zgodna z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała poniższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert zastosowanych w tym postępowaniu (cena brutto – 60%, skrócenie terminu realizacji - 20%, wydłużenie okresu gwarancji - 20 %).

Umowa dot. niniejszego postępowania zostanie zawarta po przesłaniu Wykonawcy drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rada Miasta w dniu 25.04.2018r. wyraziła zgodę na nabycie w drodze darowizy nieruchomości gruntowych: działki 172/2 i 172/3

Tym samym otwiera się szansa na realizację nowej inwestycji drogowej w naszej okolicy

Podczas posiedzenia komisji Budżetu i Finansów w dniu 05.04.2018r. podjęliśmy decyzję, która umożliwi rozpoczęcie procedury starania się o środki na budowę ronda w okolicy Szkoły Podstawowej nr 4.

Projekt ronda został wykonany i posiada wszelkie niezbędne pozwolenia na realizację. W najbliższych dniach, zostanie zwołana Sesja Nadzwyczajna mająca na celu zabezpieczenie środków na ewentualne inwestycje w ramach nowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, gdzie istnieje szansa pozyskania 80% dofinansowania na zadanie. http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/13421,Nabor-wnioskow.html

Program pojawił się dość niespodziewanie, a na realizację programu dla województwa świętokrzyskiego w 2018 roku przeznaczono dotację w kwocie 25 513 888 zł. Wnioski o dofinansowanie można składać od 3 do 16 kwietnia 2018 r.

W ramach w/w programu mają zostać złożone wnioski na następujące inwestycje:
- przebudowa ulic Cieśli i Maciejowskiego (projekt składa miasto Sandomierz)
- remont ulicy Mickiewicza (projekt składa Starostwo Powiatowe)
- budowa ronda przy ulicy Mickiewicza (projekt składa Starostwo Powiatowe)

 Czy się uda, nie wiadomo...

Ruszył przetarg na kolejny projekt z Budżetu Obywatelskiego przy ul. Schinzla.

Tym razem:
- budowa parkingu przy Milberta 4,
- budowa oświetlenia Milberta 4, Schinzla 3, Schinzla 7,
- chodniki do placu zabaw,
- utwardzenie i przygotowania drogi dojazdowej do Schinzla 7,
- wykonanie nowego wodociągu (niestety koszt dość wysoki i trzeba go przebudować) <-- ta pozycja zwiększyła koszty

Jest to projekt, który wygrał Budżet Obywatelski na 2016r. Przez cały 2017r. urząd miejski wykonywał projekt inwestycji i zdobywał pozwolenia.
Rok 2018 to czas realizacji. Początkowy budżet 145 tys zł. został decyzją Rady Miasta zwiększony o 70 tysięcy złotych.
Szczęścia do realizacji projektów nie mamy (patrz boisko, którego realizacji nie podjął się burmistrz w 2015r.)... trzymam kciuki by się udało.

Jest odpowiedź na interpelację, w której prosiłem o przekazanie instrukcji postępowania mieszkańców miasta w przypadku:
- zgłaszania zaśnieżonych ulic,
- zgłaszania uszkodzeń lamp oświetleniowych i infrastruktury technicznej będącej własnością Gminy Miejskiej Sandomierz,
- pojawienia się bezdomnych psów w okolicy zabudowań lub osiedli.

Zgłoszenia należy kierować odpowiednio:

- w przypadku zaśnieżonych ulic:
Dyżurny Straży Miejskiej
986 lub 15 81 54 126  codziennie          07:00-22:00
                                 niedzielę i święta 10:00-18:00

- w przypadku stwierdzenia uszkodzonych lamp oświetlenia ulicznego:
Dyżurny Straży Miejskiej
986 lub 15 81 54 126  codziennie          07:00-22:00
                                 niedzielę i święta 10:00-18:00

Zakład oczyszczania miasta PGKiM Sp. z o.o. - dyżur całodobowy
15 83 23 312

Wydział Techniczno - Inwestycyjny Urzędu Miejskiego - w godz. pracy urzędu
15 81 54 128
15 81 54 137

- w przypadku bezdomnych psów:
Dyżurny Straży Miejskiej
986 lub 15 81 54 126  codziennie          07:00-22:00
                                 niedzielę i święta 10:00-18:00

Chcesz poznać historię swoich wizyt u lekarza lub dowiedzieć się, ile kosztowało twoje leczenie? A może chcesz sprawdzić swoje zrealizowane recepty? Wszystkie te informacje znajdziesz w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP).

Od teraz możesz korzystać z ZIP z pomocą Profilu Zaufanego 

Kto może korzystać z ZIP

Każdy, kto jest ubezpieczony.

Czego dowiesz się z ZIP

W ZIP uzyskasz dostęp do informacji na temat:

  • swojego leczenia i udzielonych ci świadczeń,
  • zrefundowanych leków,
  • kosztów swojego leczenia,
  • odprowadzonych składek,
  • prawa do świadczeń zdrowotnych,
  • deklaracji w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ),
  • swojego miejsca na liście oczekujących na poradę lekarską czy przyjęcie do szpitala (w zakresie niektórych świadczeń).

W serwisie skorzystasz również z prostej wyszukiwarki placówek, w których otrzymasz pomoc medyczną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak założysz konto w ZIP

Aby założyć konto w ZIP, złóż wniosek. Możesz to zrobić na 2 sposoby:

Wspólnych chwil spędzonych przy świątecznym stole. Bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Wspaniałej atmosfery podsycanej miłością i zgodą, niech te święta będą dla Was chwilą zadumy nad całym dotychczasowym życiem.
Z kolędą na ustach przejdźmy wszyscy do kolejnego 2018 roku, który przyniesie wiele wyzwań i niespodzianek.
Spełnienia najskrytszych marzeń, realizacji planów w życiu prywatnym i zawodowym
Życzy Robert Kurosz z Rodziną ?
? Zdrowych, Spokojnych i Wesołych Świąt ?

Pojawiło się kolejne dofinansowanie dla Sandomierza:
Siedem miast powiatowych w województwie otrzyma pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W sumie trafi do nich 130 mln złotych na projekty związane z rewitalizacją. Taką decyzję podjął 20 grudnia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Konkurs z działania „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” RPOWŚ 2014-2020 dedykowany był miastom powiatowym – każdy samorząd mógł zgłosić jeden wniosek o dofinansowanie.

Projekty mogły być przygotowane w partnerstwie, m.in. ze spółdzielniami czy wspólnotami mieszkaniowymi, instytucjami kultury czy też z przedsiębiorcami. Na konkurs wpłynęło 13 wniosków, co oznacza, że każdy z samorządów - potencjalnych wnioskodawców przygotował projekt. Samorządy ubiegały się w sumie o ponad 220 mln złotych dofinansowania, czyli o kwotę prawie dwukrotnie większą niż zaplanowana na konkurs alokacja, wynosząca 121 mln zł. Wszystkie projekty zostały poddane i przeszły pozytywnie zarówno ocenę formalną, jak i merytoryczną oraz uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów uprawniającą do uzyskania dofinansowania. Niestety, nie dla wszystkich starczyło pieniędzy. Mimo iż Zarząd Województwa zdecydował się na zwiększenie alokacji konkursowej o kolejne 9 mln złotych, do kwoty 130 mln złotych, pieniędzy tych wystarczyło jedynie na sfinansowania pierwszych 7 najwyżej ocenionych projektów. Reszta wniosków trafiła na listę rezerwową i będzie mogła liczyć na dofinansowanie, jeśli pojawią się oszczędności przetargowe.

Decyzją Zarządu Województwa dotacje z RPO WŚ 2014-2020 na projekty rewitalizacyjne trafią do:

- gminy Sandomierz na zadanie pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” (projekt o wartości całkowitej 39 mln złotych otrzyma 23 mln złotych dofinansowania), 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Sandomierz – historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy”

Data ogłoszenia: 2017-12-07
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 2273

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2273  (3,0 MB)

Hala przy SP 1 będzie budowana, jeśli uda się pozyskać środki z UE. Przewidywany koszt wraz z łącznikiem to max. 3mln zł. Wydaje się dużo, ale należy znacznie przebudować teren i dostosować szkołę do ewentualnych akcji ratunkowych z udziałem straży pożarnej i innych służb ratunkowych. Wykonać odpowiednie fundamentowanie, doprowadzić wszystkie media wybudować łącznik. Przewiduję że końcowy koszt zamknie się w okolicach 2mln, nie do końca wierzę w obecne wyliczenia. W ramach budowy powstanie dodatkowy budynek z łazienką. Projekty są gotowe, teraz tylko wyglądać możliwości pozyskania środków na ten cel.

Patrząc w przyszłość --> kiedyś nadejdzie czas by jedna ze szkół z terenu miasta znalazła się w okolicach ul. Długiej lub Mokoszyna.

Wracając do sprawy boiska przy ul. Schinzla:
Niestety urząd miejski nie planuje na dzień dzisiejszy budowy boiska dla mieszkańców na osiedlu przy ul. Schinlza, mimo że mieszkańcy wygrali budżet obywatelski za czasów Pana burmistrza Borowskiego.

Kilka miesięcy temu prowadzone były rozmowy z dyrekcją Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokoszynie na temat dostosowania ich boiska do potrzeb mieszkańców miasta. Niestety ten temat również upadł.

GALERIA

Zdjęcia naszych mieszkańców przedstawiające początki budowy Bloków Schinzla 1 i 3. Jeśli macie więcej zdjęć to prosimy ! :)

Oglądaj

Przebudowa Schinzla - Dobkiewicza

Oglądaj

Piknik na Schinzla 2022

Oglądaj

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More